Jun 20, 2005

Gratulera med dagen, far!

I dag skal far feira 100 årsdag! Kan jo røpa at han ikkje skal feira denne dagen aleine… Godt er det! Gratulera med dagen, far!!!

Far Steinbru Posted by Hello

”JAAAAA” Når bror min ropar det, veit eg det er noko viktig som har skjedd…. Eg hadde vel kanskje litt feil i dag, då han kom og fortalte meg at frå 1. august av får me to nye Disney kanalar…

Eg har fått bekrefta enno ein gong i dag at bror min vert umogleg når han har fjolla. Då er det til dømes heilt umogleg å fortsetja å spela med han. Men ein stor fordel er at han mister mykje av sine krefter når han ler. Det går jo an å utnytta det…

1 comment:

Ragnhild said...

heihei!:)

kult at daakke har faat blog daa! kjekt aa ha nogen aa fylla m paa her nere:) naa e eg bare ein raske tur innom internettkafeen (merr pub egentligt) fa\oer eg ska ner ijen t di andre paa strandaa... me har fonne ut at me ska ta me oss alt det fina vere her heim, viss det ikkje har komt heima daa?

snakkes!!:)