Mar 26, 2007

Kenyaturen

Ein bitteliten smakebit av det me opplevde i Kenya.