Apr 26, 2009

Lappar på fløyen

Laga på stormkjøkken, kjempegodt!

Apr 12, 2009

Kva er dette?

På leit itte påskeegg, fann Synnøve dette. Og så spørs det
om alle vett kæ dette e for nåke.
God Påske!!!

Apr 6, 2009

"Pølsehopp"

Pølsegrillings
Pust i bakkjen
Astrid til 20 i stil
Kjetil sveve
Irene e klar for landing på baken