Sep 27, 2007

Mor og fars gode råd

For et par netter si opplevde eg ein sjelden ting. Eg fekk ikkje sova! D skjer ikkje so ofta, men d va då eg kom på ke mor alltid sa. "Gå ein tur på do, drikk eit glas melk og så går du opp å legge deg igjen!" D fungere endå =) D er ikkje få gonger eg hørre stemmen t mor eller far sitt svar når eg lure på nåke. Ofta er det så enkelt som: "Du får gjer det du har mest lyst t!"
Men uansett så hjelpe det alltid lika masse.
Nei, eg konne aldri ha greid meg uten mor og fars gode råd!
Husk: " Du er ikkje frisk uten at du kjenne nåke!"