Jan 25, 2009

No skin sola i vinduskarmen...


... og me er i byen ein liten tur for å få med oss Birgit i den store musikalen. Me va STORfornøyde og tralla oss ut gjennom dørene etter forestillinga i jårkveld. Billettane va julapresang frå både den eine og den andre. Før og itte den store musikalkvelden, kosar me oss inne med spøtet, skriva ner gamle oppskrifter frå mor si "besta" kokebok og å slappa av på sofaen innimjødlå sporten på FJERNSYNET. (Ja, for i famelien Steinbru seie me FJERNSYN, og ikkje TV. Andre som e ivrige brukara av ordet fjernsyn?)

Jan 23, 2009

Mimre tilbake på ein måned som snart er forbi


Kjekke kampar på isen!
Spreke folk som måka!
Jau, det va kjekt med nyttårshockey, med brusflaske og pinne!