Dec 22, 2007


I dag har me gjort ein del klar t jul, men me har og fått tid t litt andre diverse aktiviteter....

Kæ e d Astrid gjer seg klar for her?

Og kæ e d nå han Kjetil prøve å gjømma for kameraet?

Men elles så blir m heile famelien samla her imårå kveld, på sjølvaste litla julaftan.

No comments: