Nov 22, 2006

O2-test!

 Nå har me hatt vår andre O2-test. Resultatet på den første prøven var 56,6. Samanlikna med gjennomsnittsresultatet til dei som skal til førstegangsteneste som er 50-52 så var jo det ikkje så verst. Resultatet ligg vel og innan det som blir kalla bra utholdenhetstrent. Sidan denne første prøven tidleg i november har me hatt ein del intervalltrening for å prøva å forbetra resultatet. Og i dag sko me få sjå om me hadde forbetra oss noko. Alle elevane hadde auka opptaket. Eg fekk 60,8 og har kommt meg inn i gruppa for godt utholdenhetstrente!! Og ligg ikkje langt bak elite-fotballspelerane som ligg mellom 63-70. Denna treningå har i tillegg gjort meg mesten 3 kilo lettare.

2 comments:

Sukkaen said...

Eg e imponert... Viss det blir topptur i vinter må du huske å vente på oss gamle...

Klaus Gunnar said...

Nå må du kje barra tenka utholdenhet... då blir du ittekvart veldig treg! Me andre har kje så god utholdenheten, men me e vanvittig raske